Insolresearch

Tolweg 5 - Unit 1.09

3741 LM Baarn

T +31 (0)35 26 000 27

E info@insolresearch.nl

Onze diensten in een oogopslag

Inventarisatie

 • Direct veilig stellen van digitale data (zoals financiële administratie, e-mail, databestanden)
 • Quickscan van digitale data
 • Reconstrueren en onderzoekbaar maken van digitale data
 • Indien gewenst: directe toegang voor de curator tot zoekprogramma's

Activa

 • Scan onderzoek naar de verkoopbare activa volgens de administratie
 • Waardering van de activa of onderneming bij doorstart of verkoop

Rechtmatigheid

 • Scan onderzoek:
  • naar de naleving van de wettelijke boekhoudplicht
  • naar aanwijzingen voor vermoedens van paulianeus handelen en
  • kennelijk onbehoorlijk bestuur

Overige

 • Vervolgonderzoek bij vermoedens van faillissementspauliana of kennelijk onbehoorlijk bestuur
 • Analyse oorzaak faillissement
 • Onderzoek fiscale schulden en vorderingen
 • Samenstellen balans op faillissementsdatum
 • Assistentie bij samenstellen verkoopmemorandum en verkooponderhandelingen
 • Beoordelen doorstartplan en liquiditeitsprognose
quickscan inventarisatie activa

Ons aanbod
Insolresearch is de specialist in het professioneel ondersteunen en adviseren van curatoren en is bekend met het insolventierecht en de Insolad Praktijkregels