Insolresearch

Tolweg 5 - Unit 1.09

3741 LM Baarn

T +31 (0)35 26 000 27

E info@insolresearch.nl

Uw winst in een oogopslag

Insolresearch verbindt de kwaliteiten van ervaren registeraccountants met ondernemerservaring en specialisten met diepgaande kennis van automatisering en digitale ontwikkelingen. Insolresearch is daarmee een betrouwbare en ter zake kundige partner. Die door snel te handelen maximaal effect voor u behaalt. Het spreekt vanzelf dat we bekend zijn met het insolventierecht en de Insolad Praktijkregels

Insolresearch is:

 • Deskundig op financieel-administratief gebied
 • Werkt met hooggekwalificeerde ICT-specialisten
 • Is zeer ervaren
 • Is praktisch
 • Werkt volgens een methodische aanpak
 • Biedt snel inzicht in de grote lijnen

Kernwoorden in onze bedrijfsvoering en aanpak:

 • Flexibel en directe actie
 • Integer
 • Pragmatisch
 • Gemakkelijk benaderbaar
 • Prettige zakelijke samenwerking
 • Bekend met insolventierecht
 • Bekend met Insolad Praktijkregels
specialist bij insolventie faillissement

Toegevoegde waarde
Insolresearch verhoogt met haar diensten de kans op een maximale opbrengst voor de boedel. Ook het rechtmatigheidsonderzoek heeft meer toegevoegde waarde door onze snelle en gedegen aanpak.