Insolresearch

Tolweg 5 - Unit 1.09

3741 LM Baarn

T +31 (0)35 26 000 27

E info@insolresearch.nl

Snelle aanpak

Als curator is uw doel voor de boedel een maximale opbrengst te realiseren. Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk inzicht te krijgen in wat er speelt. De snelle aanpak van Insolresearch vormt een solide basis voor de uitdagingen die op u afkomen. Zodat u uw rol als curator optimaal kunt waarmaken.

Helder zicht

Insolresearch stelt alle digitale gegevens bij een faillissement van een bedrijf direct veilig en maakt een eerste quickscan van de administratie en al het data- en e-mailverkeer. Bovendien reconstrueren we alle data, inclusief eventuele 'verborgen' digitale gegevens. Binnen een paar dagen heeft u zicht op wat er speelt en heeft gespeeld bij een failliet bedrijf.

Heldere uitkomsten

Na de volledige scan bent u volledig op de hoogte van de verkoopbare activa. Zonodig adviseren wij u bij de waardering van de activa of onderneming bij doorstart of verkoop. Tevens rapporteren we in het kader van rechtmatigheid of voldaan is aan de boekhoudplicht en of er aanwijzingen zijn van paulianeus handelen of onbehoorlijk bestuur.

advies ondersteuning curatoren

Digitale geheimen ontsluierd
Insolresearch maakt 'onvindbare' of 'onbereikbare' administraties weer zichtbaar. Ook als die bijvoorbeeld op externe servers - of 'in the cloud' - staan. Of als passwords zoek zijn geraakt, servers zijn geblokkeerd of software is verdwenen.